Hóa Chất Diệt Mối - Map Sedan 48EC

Xuất xứ: Sản phẩm của Anh Quốc đóng chai tại Map Biên Hòa Đồng Nai 
Thành phần: Map Sedan 48EC 
Liên hệ: 0973.888.907

thuốc diệt mối
MAG  Pest Solution - Map Sedan
Hóa chất diệt mối gây hại công trình xây dựng và hệ thống đê điều.
 - Xử lý mọt gỗ: Pha 42ml/ lít nước hoặc dầu diesel, phun hoặc quét lên toàn bộ bề mặt gỗ cần được bảo vệ.
 - Tẩm gỗ, tre, nứa, song, mây: pha 12.5ml/lít nước; nhúng toàn bộ sản phẩm cần được bảo vệ vào dung dịch tối thiểu 30 phút.
 - Xử lý mặt nền công trình xây dựng: pha 12.5 – 30 ml/lít nước, dùng 5 lít dung dịch thuốc cho mỗi m2 mặt nền trước khi đổ bê tông.
 - Xử lý hào chống mối: pha 12.5 - 30ml/ lít nước. Dùng 15 lít dung dịch thuốc cho mỗi m3 hào chống mối. 
- Xử lý vách tường: pha 12.5 - 30 ml/ lít nước, dùng 2 lít dung dịch thuốc cho mỗi m2 mặt tường vách.
 - Xử lý nền công trình đã xây dựng: pha 12.5- 30ml/ lít nước. Khoan lỗ với khoảng cách 30- 40 cm, dùng bơm áp lực bơm thuốc xuống nền, dùng 3- 5 lít dung dịch thuốc cho mỗi mét chiều dài mặt nền để diệt mối.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Copyright © 2012 diệt chuột côn trùng All Right Reserved