Báo Giá Dịch Vụ Cơ Quan - Xí Nghiệp

Liên hệ : MAG Pest Solution
hotline: 0973.888.907


1. Dịch vụ diệt và phòng trừ côn trùng gây hại (ruồi, muỗi, kiến, gián, rệp, bọ, mạt….)

KHÁCH HÀNG
DIỆN TÍCH
ĐƠN GIÁ
BẢO HÀNH
Cơ quan, xí nghiêp, nhà hàng khách sạn …
Theo thỏa thuận cụ thể với khách hàng sau khi tiến hành khảo sát thực tế tại công trình về dịch vụ diệt côn trùng

2. Dịch vụ diệt mối và phòng mối cho công trình đang sử dụng.


KHÁCH HÀNG
PHƯƠNG PHÁP
ĐƠN GIÁ
BẢO HÀNH
Cơ quan, xí nghiêp, nhà hàng khách sạn …
Theo thỏa thuận cụ thể với khách hàng sau khi tiến hành khảo sát thực tế tại công trình

3. Dịch vụ diệt mối và phòng chống mối cho công trình xây dựng mới.


KHÁCH HÀNG
PHƯƠNG PHÁP
ĐƠN GIÁ
BẢO HÀNH
Cơ quan, xí nghiêp, nhà hàng khách sạn …
Theo thỏa thuận cụ thể với khách hàng sau khi tiến hành khảo sát thực tế tại công trình

4. Dịch vụ diệt chuột và phòng chống chuột


KHÁCH HÀNG
PHƯƠNG PHÁP
ĐƠN GIÁ
BẢO HÀNH
Cơ quan, xí nghiêp, nhà hàng khách sạn …
Theo thỏa thuận cụ thể với khách hàng sau khi tiến hành khảo sát thực tế tại công trình

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Copyright © 2012 diệt chuột côn trùng All Right Reserved